Resmi Kvkk Uzmanı

Uzmanlıklarımız

VERBİSe Kayıt

KVKKnın veri tabanı olan VERBİS sistemine kaydı

Verbis kayit nedir?

Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur.

Verbis kimlere zorunlu?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre, kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler VERBİS sistemine kayıt olmakla yükümlüdür.

Verbis ne zaman son?

Daha önce 30 Haziran olarak açıklanan VERBİSe son kayıt tarihi yıllık çalışan sayısı 50den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TLden çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 30 Eylül 2020 tarihine; yıllık çalışan sayısı 50den az olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için ise 31 Mart 2021

Verbis veri kategorileri nelerdir?


KVKK VERBİS KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

  • Adres no, İş Adresi. Ev Adresi.
  • E-posta adresi, Kişisel E-Posta. Kurumsal E-Posta.
  • İletişim adresi,
  • Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP),
  • Telefon no. İş Telefonu. Ev Telefonu. Cep Telefonu.

Veri sorumlusu kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. ... Kanuna göre veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir.

Verbis kayıt zorunlu mu?

Kanunun 16 ncı maddesine göre, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmaları gerekmektedir. ... Bununla birlikte Kanunun 16 ncı maddesine göre Kurulca istisna getirilmiş olan veri sorumluları için VERBİSe kayıt yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Veri işlemek ne demek?

Veri işleme, tamamen veya kısmen otomatik yollarla, veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türlerini ifade etmektedir.

Kişisel veriler ne kadar süre ile muhafaza edilebilir?

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır.

VERBİSe Kayıt